Rozmluvte své nemluvně…

Průměrné dvouleté dítě má aktivní slovní zásobu okolo 10 až 250 slov. Vždy je důležité brát každé dítě individuálně, neboť každé dítě je jiné a jinak se rozvíjí a proto by nás neměla překvapit v tomto věku ani úplná nemluvnost – zejména se objevující u chlapců.  Ve dvou letech mají ale děti velkou pasivní slovní zásobu, což znamená, že porozumí jednoduchým pokynům a znají názvy zvířátek, běžných předmětů a známých lidí. Od dvou let pak je dítě schopné porozumět abstraktnějším otázkám a mělo by být schopno se samo dorozumět pomocí jednoduchých vět. Abychom dítěti v rozvoji řeči pomohli, musíme mu být dobrým vzorem. Je důležité, abychom na dítě mluvili, vyprávěli mu a zpívali, tak aby dítě mohlo vnímat jednotlivá slova, hlásky a melodii mluvené řeči. Čím ještě můžeme rozvoje řeči podpořit?
dítě u knihy
Komentujte
Již od narození na dítě mluvte a komentujte veškerou činnost, kterou děláte. Nejenom že váš hlas dítě uklidňuje, ale postupně se naučí vnímat i vaši intonaci. S většími dětmi si pak často prohlížejte obrázkové knížky a komentujte, co na nich vidíte. Později chtějte také po dítěti, aby vám prstíkem ukázalo danou věc na obrázku. Skvělé jsou také procházky, kdy dítěti budete komentovat situaci kolem něj – např. projíždějící auto, štěkající pes.
Čtěte pohádky
V pohádkách se spousta věci opakuje, což dětem pomáhá si lépe zapamatovat děj a navíc se děti naučí vnímat dobro a zlo a vštěpí si morální hodnoty. Se čtením pohádek začněte už od miminka a může se stát vaším příjemným večerním rituálem před spaním. Podobně jako pohádky působí na rozvoj řeči písničky a říkanky. Díky melodii a tempu jsou pro děti snadno zapamatovatelné a cvičí si díky nim také paměť.
Procvičte hrubou a jemnou motoriku
Ačkoliv může vypadat, že obratnost dítě nemá s jeho výřečností nic společného, opak je pravdou… Velmi často lze pozorovat, že dítě motoricky zdatnější má zároveň také lepší slovní zásobu a vyjadřování. Jemnou motoriku můžeme podporovat vkládáním drobných předmětů třeba do kelímků, kreslením prstíky, skládáním kostek, navlékaní korálků apod. Hrubou motoriku procvičujeme skákáním na jedné noze, jízdou na odrážedle, vytvořením překážkové dráhy…
matka s dítětem u knížky
Vyprávějte
Vypněte televizi, odložte mobily a povídejte si se svým dítětem. Ptejte se ho, co dnes dělalo, jaký mělo den, co zažilo ve školce, případně na hlídání u babičky. Pokud jste strávili den společně, tak si večer popovídejte co jste celý den dělali, jaká aktivita se mu líbila nejvíce, jaké bylo ten den počasí, koho jste potkali… Výborné na procvičení jsou také dějové obrázky – např. pohádka zpracovaná v sekvencích, kdy dítěti můžete s vyprávěním pomoci, případně se ho na děj doptávejte. Skvělé jsou rovněž pracovní listy zaměřené na hledání rozdílů, dokreslování obrázků, hledání nesmyslů atd. Nejenže procvičíte všestranný rozvoj dítěte, ale nenuceně podpoříte vyjadřovací schopnosti svého dítěte.