Jaký zvolit druh reklamy při propagaci mého výrobku nebo služby?

Při vymezení pojmu reklama je dobré si uvědomit, že se jedná o placenou formu neosobní a masové komunikace. Pokud tedy chcete na reklamě ušetřit a mít ji nejlépe zdarma někde na sociálních sítích, ve finále se to obrátí proti vám, neboť si jí všimne jen minimum lidí, čím více za ni ovšem na sociálních sítích zaplatíte, tím více půjde vidět a vaše produkty půjdou na odbyt. Proto si dobře rozmyslete, jakou sumu do reklamy zainvestujete. Výhodou reklamy je bezesporu to, že oslovuje obrovskou masu geograficky rozptýlených potenciálních zákazníků.
emailový marketing
Navíc se jedná jen o jednosměrný komunikační způsob. Pokud chcete mít opravdu perfektně vytvořenou reklamu, je dobré oslovit firmu, která se na vytváření reklam specializuje – reklamní agenturu. Jsou zde speciálně proškolení a kreativní lidé, kteří vám vytvoří dostatečně pronikavou a působivou reklamu. To znamená, že pravděpodobně bude opěvovat váš výrobek oproti konkurenčním výrobkům a navíc k tomu budou využity vhodně volená slova, obraz a zvuk.

Pokud se rozhodnete vytvořit reklamu sami, měli byste dodržovat tyto kroky:

·         Přesně vymezit podstatu toho, co chci zákazníkovi sdělit – zda opěvovat vlastnosti produktu, jeho cenu nebo třeba i prodejnu aj.

·         Promyslet si a určit, na jakou cílovou skupinu chci mířit a tomu přizpůsobit i grafický způsob vytvoření reklamy, např. reklama na sportovní obuv bude graficky vypadat jinak než reklama na lepidlo na zubní protézu.

·         Také se vžít do role zákazníka a ujasnit si, proč by měl váš výrobek koupit, v čem je lepší než výrobek od konkurence.
promítačka fotek

·         Vybrat vhodné médium, skrze které budu produkt prezentovat, například reklama na již zmíněné lepidlo na zubní protézu nebude mít příliš velké publikum na sociálních sítích.

·         Jak již bylo řečeno, důležitá je i cena reklamy a často bývá potvrzen trend, čím dražší, tím lepší, ovšem vždy si předem propočítejte, zda se vám příliš drahá reklama vrátí na prodeji produktů zpět.

 


Category Nezařazené